Naša činnosť by sa nezaobišla bez podpory partnerov, ktorým by sme touto cestou chceli srdečne poďakovať.