Ako môžete pomôcť a prispieť Vy?

Záchrana, oprava, údržba a prevádzka historických železničných vozidiel ako aj železničnej techniky je časovo, finančne ale i organizačne náročná a najmä zodpovedná činnosť. Zachránená technika najmä rušne a vozne sú v pomerne zanedbanom a v niektorých prípadoch až šrotovom stave. Aby sa z tohto stavu získali vystavovateľné alebo dokonca prevádzkyschopné exponáty je potrebné vynaložiť množstvo častokrát až mravenčej práce ktorá si vyžaduje veľké množstvo času ale i finančných prostriedkov.

Oprava historických koľajových vozidiel je časovo a finančne náročná a zdĺhavá práca. Nie je zvláštnosťou, že i napriek veľkému odhodlaniu, nadšeniu a úsiliu trvajú práce i niekoľko rokov. Oprava parného rušňa 331 037 trvala nášmu združeniu 7 rokov, oprava parného rušňa 555 3008 trvala temer 12 rokov. Počas tohto obdobia bolo potrebné vyrobiť množstvo nových dielov ktoré sa nezachovali, bolo potrebné renovovať nespočetné množstvo dielov a súčiastok aby sa zabezpečila funkčnosť jednotlivých častí parného rušňa. K tomuto bolo potrebná šikovnosť a um jednak členov nášho združenia ale i iných odborníkov ktorí boli ochotní pomôcť i bez nároku na odmenu a nehľadiac na čas strávený pri rôznych prácach.

Ak Vás oslovila myšlienka záchrany a renovácie železničnej techniky a jej zachovanie pre budúce generácie a chceli by ste pomôcť túto vašu pomoc radi privítame. Táto Vaša pomoc môže mať rôzne formy. Radi Vás privítame v našom občianskom združení a využijeme Vaše sily a schopnosti pri
– opravách a údržbe historickej železničnej techniky
– príprave a propagácií nostalgických podujatí
– zaobstaravaní zdrojov a materiálov pre činnosť občianskeho združenia

Veľmi radi privítame v našom kolektíve všetkých ktorí majú záujem o našu činnosť bez ohľadu na vek, pohlavie, odbornosť, zručnosť kohokoľvek z Vás

Privítame pomoc i formou rôznych foriem sponzorstva či už vo forme finančného sponzorstva ale i vo forme sponzoringu formou pomoci pri výroby či renovácií rôznych súčiastok a dielov potrebných pre opravy historických železničných vozidiel.

ĎAKUJEME tím KPHZD.