Prosíme Vás pomôžte aj Vy poukázaním 2% z Vaších daní pri záchrane nostalgie a oprave rušňa 399 005.

Návod:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Tlačivá:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014
vyhlasenie_2perc_2014-editovatelne

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane


ĎAKUJEME tím KPHZD.