Úvodná stránka

 

 

Vitajte na stránke občianskeho združenia Klub priateľov histórie železničnej dopravy.

Klub priateľov histórie železničnej dopravy vznikol v roku 1995 ako občianske združenie s cieľom napomáhať pri záchrane a ochrane železničných pamiatok na Slovensku. Klub združuje ľudí zo záujmom o železničnú históriu, aktívne podieľajúcich sa na záchrane železničnej histórie. Počas svojej existencie sprevádzkoval parný rušeň 331.037, s ktorým sa môžete stretávať na rôznych podujatiach na Slovensku. Klub udržiava v prevádzkyschopnom stave aj ďalšie historické železničné vozidlá: motorový vozeň M 262.007, motorový rušeň T 679.019, viaceré osobné i nákladné vozne

 

 
 Image
 Foto: Boris Džurnák